Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Úřední hodiny

Pondělí 11:30-14:30
Úterý 7:00-08:30 11:30-14:30
Středa 11:30-14:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno

Ceny jednoho oběda:

Studenti 15 a vice let oběd 40,-Kč
Cizí strávníci oběd 120,-Kč

Ve školní jídelně(dále jen ŠJ) se může student začít stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení (120,- Kč) identifikačního čipu, přidělení variabilního symbolu a připsání peněz na účet strávníka.

Obědy lze uhradit převodem peněz z účtu strávníka na účet ŠJ. V hotovosti v kanceláři stravného Štefánikova 235/11, Praha 5 pouze ve výjimečných případech.

Při platbě z účtu strávníka musí být vždy uveden variabilní symbol (evidenční číslo strávníka) a příjmení strávníka, pokud se liší od příjmení majitele účtu.

Číslo účtu školní jídelny: 115-7559630267/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka, přidělené po zapsání přihlášky ke stravování.

Stravné se platí zálohově(předem). První platba, pro nový školní rok, musí být připsána na účet ŠJ do 25. 8. poslední do 25. 5., pak má strávník obědy od prvního dne školního roku. Pokud se platba zpozdí, má strávník oběd až následující den po dni připsání peněz na účet strávníka (nikoliv až následující měsíc). Obědy se přihlašují automaticky pouze při došlé platbě, za celkovou částku, která došlou platbou vznikne (platba +přeplatky). Přeplatky za odhlášené obědy se automaticky nepřihlašují. Každý strávník má nastavené obědy na dny PO-PÁ. Chce-li strávník změnit své stravovací zvyklosti musí změnu nahlásit v kanceláři stravného (emailem nebo osobně). Nechce-li strávník obědy od září (nebo jiný měsíc), musí to nahlásit ve ŠJ nebo si je sám odhlásit. Noví strávníci, kteří nemají v srpnu přidělený VS, mohou zaplatit září v hotovosti při podání přihlášky.

V hotovosti má strávník možnost platit u okénka stravného v budově ŠJ Štefánikova 11, Praha 5- Smíchov, dle úředních hodin pouze ve výjimečném případě a to nejpozději den před dnem, kdy by chtěl odebrat oběd.  Strávník platící v hotovosti dostane doklad o zaplacení obědů.

Strávník má právo, na základě vyhlášky č.107/2005 o závodním stravování, odebrat denně jeden oběd. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je oběd možné odebrat do přinesených nádob. Na další dny nepřítomnosti jsou rodiče povinni obědy odhlásit. Neodhlášení oběda může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

Přihlašování a objednávání obědů:

a) provádějí strávníci sami čipem na objednávkovém boxu – nejpozději do 15,00 předchozího dne

b) provádějí strávníci sami prostřednictvím webové aplikace www. strava.cz – nejpozději do 15,00 předchozího pracovního dne

c) telefonicky na telefonním čísle 730 106 118 do 7,30 hod. dne na který chcete změnu provést                                                                                                

d) emailem: jidelna@sjstefanikova.cz do 7,30 hod. dne na který chcete změnu provést.

Každý strávník má po zaplacení přihlášený oběd č. 1.

Odhlášené obědy:

a) provádějí strávníci sami čipem na objednávkovém boxu – nejpozději do 15,00 předchozího dne

b) provádějí strávníci sami prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz – nejpozději do 15,00 předchozího pracovního dne

c) telefonicky na telefonním čísle 730 106 118 do 7,30 hod. dne na který chcete změnu provést          

MOBILNÍ TELEFON: +420 730 106 118                                                                                     

d) emailem: jidelna@sjstefanikova.cz do 7,30 hod. dne na který chcete změnu provést.

Strávníci jsou povinni obědy včas odhlašovat!

Vyúčtování bude prováděno v posledním červnovém týdnu.

Odhlášení strávníka ze stravování: emailem nebo osobně v kanceláři stravného. Čip lze za zálohovou částku vrátit ŠJ, pouze v případě, řádného ukončení stravování a je-li čip nepoškozený, to nejpozději do 1. měsíce po ukončení stravování. Čip strávníkovi zůstává po celou dobu studia.

Případnou ztrátu identifikačního čipu strávník řeší zakoupením čipu nového .

Zapomenutí čipu nahlásí strávník v kanceláři stravného nebo u výdeje personálu.

Školní jídelna z provozních důvodů ukončuje odhlašování obědů vždy týden před koncem školního roku. Během tohoto týdne jsou vyúčtovány přeplatky za stravné a vráceny na účty strávníků.

Všechny změny(změna čísla účtu, adresy, opakování ročníku apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit v kanceláři stravného emailem nebo osobně.

V Praze dne 4.4. 2024