Jak se přihlásit

Jak se přihlásit ke stravování:

Rádi bychom touto cestou usnadnili novým strávníkům přihlášení do školní jídelny.

1. krok – vytiskněte si z našich internetových stránek přihlášku ke stravování, popřípadě si ji můžete vyzvednout přímo u okénka stravného ve školní jídelně, Štefánikova 11, Praha 5 v úředních hodinách.

2. krok – s vyplněnou přihláškou podepsanou zákonným zástupcem, přijdete v úředních hodinách do okénka stravného, Štefánikova 11, Praha 5. S vyplněnou přihláškou je nutné mít s sebou finanční hotovost Kč 120,- na zakoupení identifikačního čipu, který Vám slouží k výdeji a objednávání stravy. Dále finanční hotovost na zaplacení obědů na první měsíc.

3. krok– po zapsání strávníka do evidence, Vám bude přiděleno evidenční číslo strávníka, které slouží jako variabilní symbol při placení stravného převodem z účtu.

Možnost placení:

  • převodem z účtu – na účet 115-7559630267/0100 vždy k 20. dni předchozího měsíce

Pro trvalé příkazy nebo jednorázové převody z účtu platí měsíční částka:

Strávníci 11 – 14 let: 600,-
Strávníci 15 let a více: 640,-

Upozornění na závěr: podpisem přihlášky ke stravování se zavazujete, že budete obědy včas platit, v případě nepřítomnosti ve škole budete řádně odhlašovat obědy a že jste se seznámili s řády školní jídelny.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde:

Přihláška ke stravování 2021-2022