Jak se přihlásit

Jak se přihlásit ke stravování:

Rádi bychom touto cestou usnadnili novým strávníkům přihlášení do školní jídelny.

1. krok – vytiskněte si z našich internetových stránek přihlášku ke stravování, popřípadě si ji můžete vyzvednout přímo u okénka stravného ve školní jídelně, Štefánikova 11, Praha 5 v úředních hodinách.

2. krok – s vyplněnou přihláškou podepsanou zákonným zástupcem, přijdete v úředních hodinách do okénka stravného, Štefánikova 11, Praha 5. S vyplněnou přihláškou je nutné mít s sebou finanční hotovost Kč 120,- na zakoupení identifikačního čipu, který Vám slouží k výdeji a objednávání stravy. Čip strávník používá po celou dobu stravování a je vratný jen v původním stavu, nepoškozený.

3. krok– po zapsání strávníka do evidence, Vám bude přiděleno evidenční číslo strávníka, které slouží jako variabilní symbol při placení stravného převodem z účtu.

Možnost placení:

  • převodem z účtu – na účet 115-7559630267/0100 vždy k 20. dni předchozího měsíce

Pro trvalé příkazy nebo jednorázové převody z účtu platí měsíční částka:

Strávníci 15 let a více: 700,- Kč

Cizí: 115,- Kč x počet obědů

Upozornění na závěr: podpisem přihlášky ke stravování se zavazujete, že budete obědy včas platit, v případě nepřítomnosti ve škole budete řádně odhlašovat obědy a že jste se seznámili s řády školní jídelny.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde:

Přihláška ke stravování 2023-2024