O nás

Z historie do současnosti…

  • Školní jídelna Štefánikova vaří pro žáky a studenty smíchovských základních a středních škol již hezkou řádku let. Bohužel nemáme přesné údaje o jejím vzniku, ale domníváme se, že již před cca 40 lety uvařila první oběd.
  • Náš personál má zkušenosti nejen v české gastronomii. Většina z nich vařila pro zahraniční studenty atd.
  • V roce 2003 rozhodl Magistrát hl.města Prahy o celkové rekonstrukci budovy, jídelny a vývařovny. Důvodů k rekonstrukci bylo hodně, zastaralé a nevyhovující vybavení kuchyně a havarijní stav budovy. To vše nevyhovovalo předpisům EU.
  • 1.7.2003 se začalo s rekonstrukcí celého objektu. Celá rekonstrukce měla trvat 2 – 3 měsíce. Strávníci měli možnost se během rekonstrukce stravovat v ŠJ Podskalská 10, Praha 2.
  • Při opravách došlo k nečekaným komplikacím, byly zjištěny další závady, a tak byla rekonstrukce dokončena až 31.12.2003.
  • Dne 5. 1. 2004 se poprvé vařilo v novém provozu, který je vybaven velmi profesionálním a účelovým gastro zařízením.
  • V současné době naše školní jídelna stravuje studenty středních škol a  gymnázia Na Zatlance, SOŠ Drtinova, Smíchovskou střední průmyslovou školu a gymnázium atd.
  • Náš objekt má vchod z ulice Štefánikova. Průjezdem se dostanete na hezký vydlážděný dvůr. A zde sídlíme společně s DDM. Vstup do jídelny se nachází vlevo, společně s nájezdem pro invalidní občany. V čele budovy je hlavní varna a kancelář stravného. Napravo je umístěno technické zázemí celého provozu.